Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2014

3754 94c5 390
Reposted fromfelicka felicka viamonamor monamor
4963 9366 390
Reposted fromlonesome lonesome viamonamor monamor
1347 5af1 390
kiedyś sobie zrobię
Reposted fromIrritum Irritum vialittleHope littleHope
(…) gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś koło nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje nam się, że czas przecieka nam jak piasek przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link “Dom sióstr”
Reposted fromflesz flesz vianap nap
6064 25a3 390
Reposted fromkimik kimik viaconvoitise convoitise
Męskie dłonie to prawdziwy boski kunszt,z jednej strony są silne, twarde niczym skała, ale potrafią także być niezwykle delikatne, niosąc pieszczotę.
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaconvoitise convoitise
Chciałabym Cię jutro zobaczyć. Nawet jeśli trwałoby to tylko sekundę.
— (via dancing-with-butterfly)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaconvoitise convoitise
6514 0855 390
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viaconvoitise convoitise
7194 792c 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaconvoitise convoitise
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz - Gesty
Reposted fromakord akord viaidosk8 idosk8
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viaidosk8 idosk8
6987 10fb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaidosk8 idosk8
4926 c265 390
Reposted fromhermina hermina viaidosk8 idosk8
2068 2baa 390
Reposted fromskatrix skatrix viaidosk8 idosk8

October 02 2014

,, Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem. ”

— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni
Reposted fromjakzyc jakzyc viayouknowmebetter youknowmebetter
Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej posiadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bardziej człowiekiem.
— Antoine de Saint-Exupery.
Reposted fromdamsel damsel viayouknowmebetter youknowmebetter
9529 36d8 390
Reposted fromerial erial viayouknowmebetter youknowmebetter
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vialajla lajla
4596 3d33 390
Reposted fromwestwood westwood vialajla lajla
Nie muś, ale trochę chciej.
— Magda Umer
Reposted fromretaliate retaliate vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl