Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2015

- Co Ty we mnie widzisz?
- Cały świat. I jeszcze niebo.
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady vialittlesue littlesue

December 29 2014

8707 3624 390
Reposted fromretaliate retaliate viaidosk8 idosk8
7345 36f5 390
Reposted fromretaliate retaliate viaidosk8 idosk8
     /
Reposted fromweightless weightless viaidosk8 idosk8

Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć. 

— J. L Wiśniewski
Reposted frommikmikmik mikmikmik viaidosk8 idosk8
9949 b5d3 390
Reposted fromusual usual vialajla lajla
9674 65de 390
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja vialajla lajla
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka vialajla lajla
Definicja miłości? To poranek z pocałunkiem na ustach. Bezpieczeństwo w ramionach. Czuły dotyk na skórze. Obecność, nawet gdy nie trzeba. Nieograniczone szczęście. Potrzeba czucia się ważnym. Czyiś oddech na karku. Połączenie ust. Opieka, w każdej chwili. Trzymanie za rękę w najtrudniejszych momentach. Pomoc, bezinteresowna. Przytulanie by dać poczucie wartości. Tak. Mam swoją definicję, taką prywatną. Ale określę ją jednym słowem - On.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
Nadziei na prawdziwą miłość nie warto tracić z byle kim.
— J.Ros
Reposted fromnivea nivea vialajla lajla
Zdradzę Ci sekret, o którym mężczyźni nie mają pojęcia. Gotowy? Kobiety kochają słowa.
— Teen wolf.
Reposted fromnivea nivea vialajla lajla
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Pokolenie Ikea. Kobiety. (Rzuć wszystko i chodź się całować!)
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vialajla lajla
3493 04cc 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialajla lajla
"Dystans to czasem jedyny sposób, żeby nie utonąć w morzu ludzkich cierpień i własnej rozpaczy. Dystans jednak wcale nie musi oznaczać obojętności.''
— Izabela Sowa
Reposted fromclerii clerii vialifeless lifeless
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, za nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Dostojewski
Reposted fromclerii clerii vialifeless lifeless

November 03 2014

Reposted frombeatkazz beatkazz viaidosk8 idosk8
8628 bb9c 390
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaidosk8 idosk8
4548 be1d 390
Reposted fromnosmile nosmile viaidosk8 idosk8
6694 9e45 390
Reposted fromliteratka literatka viaidosk8 idosk8
Reposted fromaggape aggape viamonamor monamor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl